Tuyển dụng Tuyển dụng Tuyển dụng

Trưởng nhóm Phát triển thị trường Lương:

15 - 20 triệu

Trưởng nhóm Phát triển thị trường Địa điểm:

Thường Tín, HN

Trưởng nhóm Phát triển thị trường Loại hình:

Toàn thời gian

Trưởng nhóm Phát triển thị trường Hạn nộp:

08/30/2023

Hết hạn

Nhân viên Kỹ thuật (Vận hành máy ép nhựa) Lương:

12 - 15 triệu

Nhân viên Kỹ thuật (Vận hành máy ép nhựa) Địa điểm:

Thường Tín, HN

Nhân viên Kỹ thuật (Vận hành máy ép nhựa) Loại hình:

Toàn thời gian

Nhân viên Kỹ thuật (Vận hành máy ép nhựa) Hạn nộp:

10/31/2023

Hết hạn

Nhân viên Cơ khí – Phay CNC

Cập nhật: 16/10/2023

Nhân viên Cơ khí – Phay CNC Lương:

12 - 15 triệu

Nhân viên Cơ khí – Phay CNC Địa điểm:

Thường Tín, HN

Nhân viên Cơ khí – Phay CNC Loại hình:

Toàn thời gian

Nhân viên Cơ khí – Phay CNC Hạn nộp:

10/31/2023

Hết hạn

Nhân viên Cơ điện

Cập nhật: 16/10/2023

Nhân viên Cơ điện Lương:

12 - 15 triệu

Nhân viên Cơ điện Địa điểm:

Thường Tín, HN

Nhân viên Cơ điện Loại hình:

Toàn thời gian

Nhân viên Cơ điện Hạn nộp:

09/30/2023

Hết hạn

Nhân viên bốc xếp, đảo nhựa

Cập nhật: 12/10/2023

Nhân viên bốc xếp, đảo nhựa Lương:

8 - 10 triệu

Nhân viên bốc xếp, đảo nhựa Địa điểm:

Thường Tín, HN

Nhân viên bốc xếp, đảo nhựa Loại hình:

Toàn thời gian

Nhân viên bốc xếp, đảo nhựa Hạn nộp:

10/31/2023

Hết hạn

Công nhân sản xuất

Cập nhật: 12/10/2023

Công nhân sản xuất Lương:

6,5 - 8 triệu

Công nhân sản xuất Địa điểm:

Thường Tín, HN

Công nhân sản xuất Loại hình:

Theo ca

Công nhân sản xuất Hạn nộp:

12/31/2023

Xem chi tiết

long

Journey

Hành trình
vươn xa

Không chỉ tạo ra bao bì, chúng tôi còn xây dựng niềm tin & chất lượng trong từng sản phẩm. Điều này tạo nên sự uy tín, mở ra cơ hội kinh doanh bền vững trên thị trường quốc tế.

Đăng ký

Họ & tên

Điện thoại

Email

Quan tâm

Nội dung

0/250 ký tự

Tải ảnh